Centre de Reconeixements Mèdics
 

CENTRE DE RECONEIXEMENTS MÈDICS
Certificats per:
No cal sol·licitar hora de visita
Horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres

Carnets de conduir
Permisos d’armes
Guarda de seguretat
Animals perillosos
Permisos de grues
Permisos nàutics (titulin, PER, patró de iot,…)
Certificats ordinaris
Certificats per llicencies esportives (totes excepte submarinisme)

CENTRE DE RECONEIXEMENTS MÈDICS
Certificats per:
No cal sol·licitar hora de visita
Horari de 17 a 21 hores dissabtes

Carnets de conduir
Permisos d’armes
Guarda de seguretat
Animals perillosos
Permisos de grues
Permisos nàutics (titulin, PER, patró de iot,…)
Certificats ordinaris
Certificats per llicencies esportives (totes excepte submarinisme)


CENTRE MÈDIC EXAMINADOR AERI

Cal sol·licitar hora de visita: T. 972 226 466
Horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres

Classe 1. Renovació:
Pilot comercial

Classe 2. Inicial i renovació:
Pilot privat (avió i helicòpter)
Pilot de globus
Pilot planejador
Tripulant de cabina o vol

Classe 3. Renovació:

Controladors aeris


CENTRE MÈDIC EXAMINADOR AERI

Únicament al centre de Girona.
Cal sol·licitar hora de visita: T. 972 226 466
Horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres

GIRONA: C/Jaume I nº 41, 1º1ª - T. 972 22 64 66
Horari: 8 a 14 hores de dilluns a divendres

PLATJA D’ARO: C/Josep Bas nº 3 - T. 972 81 71 30
Horari: 17 a 21 hores dissabtes